Blog

Sau một thời gian bắt đầu từ tháng 8/2014, Google Search Engine đã cập nhật thuật toán để ưu tiên tăng ranking cho website có chứng thực số SSL (Xem thêm về SSL tại đây). Kể từ tháng 01/2017, Google Chrome (trình duyệt web hiện có lượng người dùng lớn nhất) quyết định đưa SSL trở thành một bắt buộc đối với toàn bộ website có thu thập thông tin người dùng (website có hệ thống membership, website thương mại điện tử.v.v).

Bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2014, Google đã chính thức công bố bắt đầu sử dụng thêm một yếu tố quan trọng mới trong việc tính điểm ranking cho website, theo đó, website sử dụng giao thức HTTPS sẽ được tính điểm cao hơn web sử dụng giao thức thông thường là HTTP. Lý do của việc này, như Google giải thích, là để tạo cho môi trường Internet an toàn hơn.